słownik

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
SGML
(ang. Standard Generalized Markup Language) zestandaryzowany nadrzędny język znaczników służący do ujednolicania struktury i formatu różnego typu informacji (danych), który pozwala zapisać je w formie dokumentu tekstowego. Pozwala to na łatwe ich przenoszenie, wyświetlanie oraz drukowanie w różnego rodzaju systemach przekazu danych.

SMTP
(ang. Simple Mail Transfer Protocol) protokół definiujący zestaw instrukcji potrzebnych do komunikacji pomiędzy serwerami poczty internetowej.

serwer
(z ang. to serve służyć) komputer (lub program), którego zadaniem jest obsługa użytkowników (klientów), udostępnianie komputerom klientów swoich zasobów, wykonywanie otrzymywanych poleceń.
Serwer przeważnie podłączony jest do Internetu i poprzez zainstalowane niezbędne oprogramowanie, umożliwia współdzielenie łącza internetowego.
Serwer, zarówno podłączony do Internetu jak i podłączony jedynie do sieci lokalnej umożliwia korzystanie z wspólnych baz danych, wspólnych plików czy też urządzeń peryferyjnych.

serwer internetowy
Pojęcie obejmujące dwa znaczenia: najczęściej jest to host, czyli komputer podłączony do sieci, który realizuje usługi (na przykład udostępnianie użytkownikowi wiadomości email czy strony www), w drugim przypadku jest to oprogramowanie takie jak: serwer HTTP, SMTP, DNS, FTP i wiele innych.
Czasami poprzez określenie serwer internetowy rozumiemy oba te pojęcia na raz.
Serwer internetowy niekoniecznie musi być komputerem - na przykład serwerem DHCP może być router.

serwer plików, plików serwer
Komputer lub program udostępniający zasoby dyskowe danego komputera, w szczególności umożliwiający dostęp do plików.

serwer poczty, pocztowy serwer
Komputer lub oprogramowanie w sieci umorzliwiające i obsługujące wysyłanie i odbieranie elektronicznej poczty.

serwer www
Program zainstalowany i działający na serwerze internetowym, obsługujący żądania HTTP, dzięki niemu przeglądarka internetowa może załadować wybraną stronę www.
Serwer www w połączeniu z php wykonuje kod aplikacji webowych.

serwer wydruku, wydruku serwer
Udostępnia obsługę zadań drukowania: od prostego kolejkowania, formatowanie wydruków aż do rozliczania oraz raportowania na przykład o ilości wydrukowanych stron.
Drukarki mogą być podłączone do serwera wydruku bezpośrednio (realizowane przy pomocy portu równoległego, szeregowego, w tym USB, port podczerwieni) lub pośrednio (poprzez sieć komputerową).

serwis internetowy
Rodzaj serwisu informacyjnego, którego miejscem umieszczenia jest Internet. Poza statyczną treści serwisy nierzadko posiadają także obiekty interaktywne, takie jak formularze ankiety, możliwość logowania itp.
Serwis internetowy może być o tematyce ogólnej lub poświęcony wybranemu zagadnieniu - serwis tematyczny.
Często mianem serwisu nazywana jest strona internetowa.

sieć komputerowa
Grupa komputerów oraz pozostałych urządzeń sieciowych, połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia zasobów.
Sieć komputerowa pozwala między innymi na wspólne korzystanie z urządzeń takich jak: serwery, drukarki, faksy itp., na współdzielenie oprogramowania czy baz danych oraz na wspólne wykorzystywanie jednego łącza internetowego. Ułatwia także ona przesyłanie danych i informacji pomiędzy komputerami.

sieć lokalna, LAN
Inaczej również zwana siecią wewnętrzną. Jest to najmniej rozległa sieć, tworzona najczęściej w firmach, budynkach lub osiedlach.

sklep internetowy, internetowy sklep
Serwis dający możliwość zamawiania oraz kupowania produktów przez Internet.

spam
Nie zamówione Wiadomości rozsyłane drogą elektroniczną. Najczęściej spam rozsyłany jest masowo.
Do sklasyfikowania wiadomości jako spamu używamy trzech warunków:
- treść wiadomości jest niezależna od tożsamości odbiorcy,
- odbiorca nie wyraził uprzedniej, zamierzonej zgody na otrzymanie tej wiadomości,
- treść wiadomości daje podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść zyski nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy.

strona internetowa, strona www
Dokument utworzony w którejś z odmian języka SGML (HTML, XML). Dokument pobierany jest dysku lokalnego lub serwera internetowego.
Po stronie użytkownika strona internetowa interpretowana jest za pomocą przeglądarki internetowej.
Cechami charakterystycznymi stron internetowych są: hiperłącza oraz multimedialność. Strony mogą zawierająć dodatkowe prezentacje, wykonane a przykład w technologii Flash.
Zbiór powiązanych tematycznie i umieszczonych na jednym serwerze stron internetowych często nazywa się serwisem internetowym/WWW lub witryną internetową.
Często mianem strony nazywany jest serwis internetowy.

sygnet
Graficzna część logotypu.

system operacyjny, operacyjny system
Zbiór programów pośredniczących pomiędzy aplikacjami użytkownika a sprzętem.

system zarządzania treścią, CMS
(ang. Content Management System) Aplikacja internetowa pozwalająca na łatwe tworzenie, rozbudowę, aktualizację oraz modyfikację strony www. Tworzenie oraz edycja strony odbywa się za pomocą łatwego w obsłudze interfejsu użytkownika.
Agencja A.R.T. napisała własny system zarządzania treścią - © μCMS.

wstecz · do góry

Wyszukiwanie:
w serwisie na stronie
w słowniku
Z naszych usług korzystali:

W3C - XHTML 1.1W3C - CSS
©Agencja A.R.T. - o nas | oferta | portfolio | referencje | kontakt | słownik | szukaj | mapa strony |
Tworzenie stron Kraków, strony internetowe, strony www Kraków, sklepy, serwery, pozycjonowanie, reklama, loga.