słownik

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
CMS, system zarządzania treścią
(ang. Content Management System) Aplikacja internetowa pozwalająca na łatwe tworzenie, rozbudowę, aktualizację oraz modyfikację strony www. Tworzenie oraz edycja strony odbywa się za pomocą łatwego w obsłudze interfejsu użytkownika.
Agencja A.R.T. napisała własny system zarządzania treścią - © μCMS.

CSS
(ang. Cascading Style Sheets) język służący do opisu sposobu renderowania stron www. Jest to lista dyrektyw mówiących w jaki sposób przeglądarka internetowa ma interpretować stronę www, lub wybrany element HTML lub XHTML.
Użycie do tworzenia stron i serwisów internetowych Kaskadowych Arkuszy Stylów znacznie zwiększa możliwości pozycjonowania elementów na stronie. CSS jest rekomendowany przez organizację W3C.

DHCP
(ang. Dynamic Host Configuration Protocol) protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych, takich jak: adres IP hosta, adres IP bramy sieciowej, adres serwera DNS, maski sieci.
Pozwala on komputerom na automatyczną konfigurację do pracy w sieci.

DNS
(ang. Domain Name System) system serwerów oraz protokół komunikacyjny, który umożliwia zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na nazwy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć.
Dzięki temu protokołowi nazwa w postaci domeny zostaje zamieniona na nazwę w postaci adresu IP.

FTP
(ang. File Transfer Protocol) protokół typu klient-serwer umożliwiający przesyłanie plików z i na serwer poprzez sieć.
Do komunikacji wykorzystywane są dwa połączenia TCP: jedno - połączenie kontrolne, za pomocą którego przesyłane są na przykład polecenia do serwera, drugie - służące do transmisji danych między innymi plików.
FTP działa w dwóch trybach: aktywnym i pasywnym.

Flash
Technologia tworzenia animacji z wykorzystaniem grafiki wektorowej. Animacje tworzone są na zasadzie klatek kluczowych.
Pliki powstałe w ten sposób można odtwarzać na stronie internetowej przy użyciu przeglądarki internetowej.
Najczęściej Flash wykorzystywany jest do tworzenia reklam, prezentacji czy animacji internetowych.

HTB
(ang. Hierachical token bucket) algorytm kolejkowania ruchu na routerze działającym pod kontrolą systemu operacyjnego Linux.
Umożliwia on podział pasma serwera (podział łącza) w dowolny sposób, dla usług bądź adresów IP a nawet dla samych pakietów (filtry P2P).

HTML
(ang. HyperText Markup Language) język składający się ze znaczników. Używany jest do tworzenia stron internetowych.
Teoretycznie HTML jest aplikacją SGML-a.

HTTP
(ang. Hypertext Transfer Protocol) protokół komunikacji pomiędzy przeglądarką a serwerem www. Jest to zestaw instrukcji jakie używa serwer www do komunikacji z przeglądarką.

HTTPS
(ang. HyperText Transfer Protocol Secure) szyfrowana wersja protokołu HTTP. Szyfruje tekst używany w komunikacji klient-serwer za pomocą technologii SSL. Służy to zapobieganiu przechwycenia oraz zmiany przesyłanych danych.

Internet
Sieć komputerowa o światowym zasięgu, zbiór wzajemnie połączonych ze sobą sieci komputerowych (lokalnych LAN i rozległych WAN) oraz wszystkich komputerów do nich podłączonych.

Linux
System operacyjny dla komputerów oraz jego jądro. Najczęściej stosowany w systemach serwerowych (serwery www, ftp, poczty, bazy danych i inne), jako zapory sieciowe czy router.
Najpopularniejsze odmiany Linuxa to: Slackware, Debian, SuSE, Gentoo orz polska wersja Linuxa - PLD.

MySQL
Bezpłatny relacyjny system baz danych. System ten jest napisany z myślą o szybkości działania, dzięki temu jest najlepszym rozwiązaniem do zastosowania przy często odświeżanych stronach internetowych.

NAT
(ang. Network Address Translation) technika translacji adresów sieciowych.
Umożliwia ona rozdzielenie jednego łącza internetowego do sieci lokalnej (bez konieczności posiadania zewnętrznych adresów IP). Wszystkie adresy są maskowane i widoczne w Internecie pod adresem IP serwera.

PHP
Skryptowy język programowania, przeznaczony przede wszystkim do tworzenia dynamicznych stron www. Kod PHP wykonywany jest po stronie serwera.
Zastosowanie języka PHP przy tworzeniu stron oraz serwisów internetowych pozwala na korzystanie z baz danych (wyszukiwarki, słowniki, baza Klientów, użytkowników, katalog produktów itp.), generowanie i przetwarzanie grafiki. Korzystanie z PHP daje także możliwość budowania interaktywnych stron, możliwość logowania na stronę, stosowania template-ów i wiele innych.

RSS
Umowna rodzina języków znacznikowych do przesyłania nagłówków wiadomości. Wszystkie w większym lub mniejszym zakresie bazują na XML-u.

SGML
(ang. Standard Generalized Markup Language) zestandaryzowany nadrzędny język znaczników służący do ujednolicania struktury i formatu różnego typu informacji (danych), który pozwala zapisać je w formie dokumentu tekstowego. Pozwala to na łatwe ich przenoszenie, wyświetlanie oraz drukowanie w różnego rodzaju systemach przekazu danych.

SMTP
(ang. Simple Mail Transfer Protocol) protokół definiujący zestaw instrukcji potrzebnych do komunikacji pomiędzy serwerami poczty internetowej.

URL
(ang. Uniform Resource Locator) zunifikowany format adresowania zasobów (informacji, danych, usług), stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych.
Format ten służy do identyfikowania wszelkich zasobów dostępnych w Internecie. Większość przeglądarek internetowych umożliwia dostęp nie tylko do stron WWW, ale także do innych zasobów w Internecie, po wpisaniu do przeglądarki poprawnego adresu URL określonego zasobu.

W3C
(ang. World Wide Web Consortium) organizacja zajmująca się ustanawianiem standardów tworzenia i przesyłania stron www. Zrzesza ona ponad 400 organizacji, firm, agencji rządowych i uczelni z całego świata.
Rekomendacje publikowane przez W3C nie posiadają mocy prawnej, natomiast ich powszechność oraz wpływowość organizacji nie pozwala się z nimi nie liczyć.
W3C publikuje, między innymi, rekomendacje dotyczące zagadnień takich jak: HTML, XHTML, CSS, XML oraz HTTP.

XHTML
(ang. Extensible HyperText Markup Language) rozszerzalny hipertekstowy język znaczników, służący do tworzenia stron www, Jest następcą nie rozwijanego już języka HTML.
Dokumenty pisane w XHTML są zgodne ze specyfikacją XML.
Specyfikacje XHTML przygotowuje organizacja W3C.

XML
(ang. Extensible Markup Language) uniwersalny język formalny służący do prezentowania różnych danych w ustrukturalizowany sposób. XML jest niezależny od platformy, co umożliwia łatwą wymianę dokumentów pomiędzy różnymi systemami i znacząco przyczyniło się do popularności tego języka w dobie Internetu.
XML jest podzbiorem języka SGML, tj. każdy dokument XML jest też dokumentem SGML.
Język ten jest rekomendowany oraz specyfikowany przez organizację W3C.

adres IP
Unikatowy numer przyporządkowany urządzeniom sieci komputerowych, które funkcjonują w oparciu o protokół IP. Adres IP zapisany jest w postaci XXX.XXX.XXX.XXX, gdzie XXX jest liczbą z zakresu 0-256.
Adres zapisany w tej postaci tłumaczony jest na nazwę domeny za pomocą protokołu DNS.

baner, banner
W Internecie baner jest to szeroki pasek reklamowy, przekazuje treści informacyjne lub reklamowe. Najczęściej spotyka się banery wykonane w technologii flash (.swf) rzadziej GIF standardowe rozmiary to: 486px na 60px lub 728px na 90px.

button
Jedna z form reklamy internetowej mająca postać niewielkiego obrazka lub animacji.

czat
Rodzaj pogawędki internetowej. Rozmowa odbywa się w pokojach rozmów, zazwyczaj są dwa rodzaje pokoi prywatny oraz publiczny.
Na stronach internetowych czat jest realizowany przez aplikacje Java posiadające wiele rozbudowanych opcji.

domena
Element adresu DNS wykorzystywanego do nazywania urządzeń w Internecie, łatwy do zapamiętania adres strony www.
Domeny tworzą hierarchię pozwalającą katalogować komputery w sieci, według pewnych kategorii. Stanowią podstawę nawigacji w sieci.

firewall
Sprzęt lub oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo sieci, komputerów lub serwerów. Często firewall dodatkowo pełni w sieci rolę routera, czyli udostępnia połączenie z Internetem komputerom podpiętym do sieci.

forum internetowe
Służy do wymiany informacji pomiędzy osobami odwiedzającymi stronę przy pomocy przeglądarki internetowej. Forum jest odmianą grupy dyskusyjnej przeniesionej na grunt stron www.
fora internetowe dzielą się na: anonimowe (nie wymagają rejestracji), pół-anonimowe (uproszczony proces rejestracji, nie wymagający potwierdzenia tożsamości), restrykcyjne (wymagają zarejestrowania się, tożsamość potwierdzana na przykład poprzez odesłanie maila zwrotnego) oraz fora prywatne.

fraza
Grupa wyrazów charakteryzująca się pewną spójnością formalną i znaczeniową.

host
Komputer podłączony do sieci, mający stały adres IP, udostępniający swoje usługi użytkownikom.

hosting
Udostępnianie przez dostawcę usług internetowych zasobów serwerów. Zazwyczaj jest to udostępnianie przestrzeni pod stronę internetową oraz pod pocztę elektroniczną.
Zaletą hostingu jest cena, dotyczy to jedynie przypadku gdy nasza strona internetowa oraz poczta elektroniczna nie mają wielkich wymagań.
Gdy posiadamy rozbudowany serwis internetowy i mamy duże wymagania co do poczty internetowej lepszym rozwiązaniem jest wynajem serwera dedykowanego, kolokacja serwera lub zakup łącza pod serwer (połączone najczęściej z udostępnianiem Internetu w sieci firmowej).

identyfikacja wizualna, wizualna identyfikacja
Całość symboliki stosowanej przez firmę, czyli wszystkie te elementy, które pozwalają rozpoznać "na zewnątrz" firmę: kolorystyka, logo, logotyp, dokumenty firmowe, oznakowanie samochodów służbowych etc.

klaster
Zespół połączonych ze sobą komputerów, mający na celu zsumowanie mocy obliczeniowej oraz pamięci RAM poszczególnych komputerów. Program lub obliczeni uruchomione na jednym z komputerów , wchodzących w skład klastra są wykonywane na wszystkich komputerach równocześnie. tak aby skrócić czas niezbędny na wykonanie pracy.
Do najpopularniejszych rozwiązań klastrowych nalezą OpenMosix i MPI.
OpenMosix cechuje się możliwością uruchamiania programów nie przygotowanych do pracy w klastrach. Każdy proces może zostać wykonany przez inny komputer pracujący w kastrze. System automatycznie optymalizuje prace oraz migruje procesy.
Natomiast do pracy z MPI konieczne są specjalnie napisane programy, tak aby mogły migrować procesy na inne komputery. Na każdym z komputerów musi być zainstalowane identyczne oprogramowanie.

komputer
Maszyna służąca do przetwarzania wszelkiego rodzaju informacji, które da się zapisać w formie cyfr lub sygnału ciągłego.

layout
Układ elementów strony www powstały w wyniku kompozycji tekstu, grafiki, marginesów itp.

logo
Znak graficzny pełniący rolę marketingową oraz informacyjną. Ma za zadanie w skrótowy, symboliczny a jednocześnie łatwo zapamiętywalny sposób przedstawić firmę, instytucję lub organizację. Logo może również być symbolem jakiegoś pomysłu czy idei.
Od strony formalnej powinno być schematycznym rysunkiem. W skład logo mogą wchodzić elementy takie jak: logotyp, sygnet (element graficzny) lub oba elementy równocześnie.

logotyp
Element logo składający się wyłącznie ze znaków pisarskich. Niekiedy logo może składać się jedynie z logotypu.

mailing
Forma marketingu polegająca na przesyłaniu pocztą, reklam, ulotek lub informacji.

mod_rewrite
Moduł serwera apache, dający możliwość wykorzystania przyjaznych linków w stronach generowanych przez php. Dzięki temu zarówno wyszukiwarki jak i użytkownicy dostają bardziej czytelny adres strony.
Zastosowanie mod_rewrite nie wymaga modyfikowania sposobu generowania stron a jedynie zmiany adresów w linkach oraz dopisania odpowiednich regół do pliku .htaccess
Przykład:
- bez zastosowania mod_rewrite
strona kontakt:
www.strona_internetowa.pl/index.php?site=kontakt
- po zastosowaniu mod_rewrite
strona kontakt:
www.stronainternetowa.pl/kontakt.html
(serwer rozpoznaje ją jako index.php?site=kontakt)

newsletter
Biuletyn w formie elektronicznej rozsyłany za pomocą poczty elektronicznej do prenumeratorów. Niekiedy umieszczone są w nim jedynie odnośniki do informacji czy artykułów znajdujących się na stronie www lub artykuły te publikowane są bezpośrednio w newsletterze.

oprogramowanie
Zestaw instrukcji przeznaczonych dla komputera do realizacji określonego celu.
Jest równocześnie synonimem terminów program komputerowy oraz aplikacja, przy czym stosuje się go zazwyczaj do określania większych programów oraz ich zbiorów.

optymalizacja kodu strony
Zmiana kodu strony tak aby był on przyjazny dla wyszukiwarek.
Polega głównie na: poprawnej validacji kodu strony, dodaniu opisów title oraz alt, usunięcie linkowania poprzez javascript, budowa menu w oparciu o tekstowe linki, budowa mapy strony.

plik
Ciąg danych o skończonej długości, posiadający nazwę, szereg atrybutów (rozmiar, nazwa, data utworzenia, modyfikacji, właściciel, prawa dostępu, położenie i inne), stanowiący dla systemu operacyjnego całość.

poczta elektroniczna, elektroniczna poczta
Usługa internetowa służąca do przesyłania wiadomości tekstowych (listów elektronicznych) za pomocą protokołu SMTP.

pozycjonowanie
Działanie, które ma na celu wypromowanie konkretnej strony lub serwisu internetowego na jak najwyższe pozycje w wynikach wyszukiwarek internetowych na wybrane słowo kluczowe bądź wyrażenie kluczowe (frazę).

program antywirusowy, antywirusowy program
Program, którego celem jest wykrywanie, zwalczanie, usuwanie i zabezpieczanie systemu przed wirusami komputerowymi.
Często, jedną z funkcji takiego programu jest także naprawianie w miarę możliwości uszkodzeń wywołanych infekcją wirusową.

przeglądarka internetowa
Program komputerowy służący do pobierania i wyświetlania stron internetowych (dokumentów HTML/XHTML/XML) z serwerów internetowych oraz plikówmultimedialnych.

przewodnik identyfikacji wizualnej, księga CI
Podręcznik z informacjami dotyczącymi zasad umieszczania loga: schemat znaku graficznego/logo/logotypu, definicja kolorów, minimalna wielkość z zachowaniem czytelności, minimalny obszar chroniony, możliwe zastosowania (na jasnym i ciemnym tle, na tle wzorzystym) oraz zastosowania zabronione.

rastrowa grafika, grafika rastrowa
Jeden z dwóch podstawowych rodzajów grafiki komputerowej. Zapis obrazu polega na zapisie poszczególnych kolorów pikseli. Przy wyświetlaniu obrazu przez komputer piksele te są wyświetlane na pionowo-poziomej siatce.
Obraz wykonany w grafice rastrowej znacznie traci na jakości przy dużych powiększeniach.

serwer
(z ang. to serve służyć) komputer (lub program), którego zadaniem jest obsługa użytkowników (klientów), udostępnianie komputerom klientów swoich zasobów, wykonywanie otrzymywanych poleceń.
Serwer przeważnie podłączony jest do Internetu i poprzez zainstalowane niezbędne oprogramowanie, umożliwia współdzielenie łącza internetowego.
Serwer, zarówno podłączony do Internetu jak i podłączony jedynie do sieci lokalnej umożliwia korzystanie z wspólnych baz danych, wspólnych plików czy też urządzeń peryferyjnych.

serwer internetowy
Pojęcie obejmujące dwa znaczenia: najczęściej jest to host, czyli komputer podłączony do sieci, który realizuje usługi (na przykład udostępnianie użytkownikowi wiadomości email czy strony www), w drugim przypadku jest to oprogramowanie takie jak: serwer HTTP, SMTP, DNS, FTP i wiele innych.
Czasami poprzez określenie serwer internetowy rozumiemy oba te pojęcia na raz.
Serwer internetowy niekoniecznie musi być komputerem - na przykład serwerem DHCP może być router.

serwer plików, plików serwer
Komputer lub program udostępniający zasoby dyskowe danego komputera, w szczególności umożliwiający dostęp do plików.

serwer poczty, pocztowy serwer
Komputer lub oprogramowanie w sieci umorzliwiające i obsługujące wysyłanie i odbieranie elektronicznej poczty.

serwer www
Program zainstalowany i działający na serwerze internetowym, obsługujący żądania HTTP, dzięki niemu przeglądarka internetowa może załadować wybraną stronę www.
Serwer www w połączeniu z php wykonuje kod aplikacji webowych.

serwer wydruku, wydruku serwer
Udostępnia obsługę zadań drukowania: od prostego kolejkowania, formatowanie wydruków aż do rozliczania oraz raportowania na przykład o ilości wydrukowanych stron.
Drukarki mogą być podłączone do serwera wydruku bezpośrednio (realizowane przy pomocy portu równoległego, szeregowego, w tym USB, port podczerwieni) lub pośrednio (poprzez sieć komputerową).

serwis internetowy
Rodzaj serwisu informacyjnego, którego miejscem umieszczenia jest Internet. Poza statyczną treści serwisy nierzadko posiadają także obiekty interaktywne, takie jak formularze ankiety, możliwość logowania itp.
Serwis internetowy może być o tematyce ogólnej lub poświęcony wybranemu zagadnieniu - serwis tematyczny.
Często mianem serwisu nazywana jest strona internetowa.

sieć komputerowa
Grupa komputerów oraz pozostałych urządzeń sieciowych, połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia zasobów.
Sieć komputerowa pozwala między innymi na wspólne korzystanie z urządzeń takich jak: serwery, drukarki, faksy itp., na współdzielenie oprogramowania czy baz danych oraz na wspólne wykorzystywanie jednego łącza internetowego. Ułatwia także ona przesyłanie danych i informacji pomiędzy komputerami.

sieć lokalna, LAN
Inaczej również zwana siecią wewnętrzną. Jest to najmniej rozległa sieć, tworzona najczęściej w firmach, budynkach lub osiedlach.

sklep internetowy, internetowy sklep
Serwis dający możliwość zamawiania oraz kupowania produktów przez Internet.

spam
Nie zamówione Wiadomości rozsyłane drogą elektroniczną. Najczęściej spam rozsyłany jest masowo.
Do sklasyfikowania wiadomości jako spamu używamy trzech warunków:
- treść wiadomości jest niezależna od tożsamości odbiorcy,
- odbiorca nie wyraził uprzedniej, zamierzonej zgody na otrzymanie tej wiadomości,
- treść wiadomości daje podstawę do przypuszczeń, iż nadawca wskutek jej wysłania może odnieść zyski nieproporcjonalne w stosunku do korzyści odbiorcy.

strona internetowa, strona www
Dokument utworzony w którejś z odmian języka SGML (HTML, XML). Dokument pobierany jest dysku lokalnego lub serwera internetowego.
Po stronie użytkownika strona internetowa interpretowana jest za pomocą przeglądarki internetowej.
Cechami charakterystycznymi stron internetowych są: hiperłącza oraz multimedialność. Strony mogą zawierająć dodatkowe prezentacje, wykonane a przykład w technologii Flash.
Zbiór powiązanych tematycznie i umieszczonych na jednym serwerze stron internetowych często nazywa się serwisem internetowym/WWW lub witryną internetową.
Często mianem strony nazywany jest serwis internetowy.

sygnet
Graficzna część logotypu.

system operacyjny, operacyjny system
Zbiór programów pośredniczących pomiędzy aplikacjami użytkownika a sprzętem.

transfer
Ilość informacji, mierzona w bitach, jaka może być przesyłana przez dany kanał telekomunikacyjny lub łącze w jednostce czasu, mierzonej w sekundach.
Przepustowość mierzona jest w bitach na sekundę - bps - lub bajtach na sekundę Bps orz ich krotnościach (kbit/s, Mbit/s, Gbit/s, kB/s, MB/s itd.

typografia
Termin posiadający szereg pokrewnych znaczeń związanych z użyciem znaków pisarskich w druku, prezentacją ich na ekranie monitora komputerowego itp., między innymi sztuka użytkowa zajmująca się estetyką szaty graficznej publikacji.

walidacja
Proces sprawdzenia poprawności składni dokumentu HTML oraz zgodności kodu z oficjalną specyfikacją języka HTML lub poprawności użycia Kaskadowych Arkuszy Styli również z oficjalną specyfikacją CSS.

wektorowa grafika, grafika wektorowa
Jeden z dwóch podstawowych rodzajów grafiki komputerowej. Obrazy tworzone są za pomocą prostych figur geometrycznych (kół, elips, kwadratów, krzywych itp.). Figury te opisane są poprzez parametry tworząc wektor.
Na podstawie tego opisu komputer generuje wektor. Obiekt czy rysunki wykonane za pomocą grafiki rastrowej nie tracą jakość przy dowolnie dużych powiększeniach.

wirus komputerowy
Najczęściej prosty program komputerowy, który w sposób celowy powiela się bez zgody użytkownika, wykorzystujący luki w zabezpieczeniach systemów komputerowych lub ich właściwości, a także niedoświadczenie i beztroskę użytkowników.
Aby móc działać wirus komputerowy potrzebuje nosiciela. w postaci programu komputerowego czy na przykład poczty elektronicznej.

www, witryna www
(ang. World Wide Web) hipertekstowy, multimedialny, sieciowy (TCP/IP) system informacyjny, służący do prezentowania stron internetowych oraz komunikacji pomiędzy aplikacjami webowymi a użytkownikiem.
Usługa www jest udostępniana przez serwer www.

wyszukiwarka internetowa
Program lub strona internetowa, mająca na celu ułatwienie użytkownikom Internetu szybkie oraz precyzyjne znalezienie interesujących ich informacji.

wstecz · do góry

Wyszukiwanie:
w serwisie na stronie
w słowniku
Strony internetowe:

W3C - XHTML 1.1W3C - CSS
©Agencja A.R.T. - o nas | oferta | portfolio | referencje | kontakt | słownik | szukaj | mapa strony |
Tworzenie stron Kraków, strony internetowe, strony www Kraków, sklepy, serwery, pozycjonowanie, reklama, loga.