Kraków, dn. 31 lipca 2017.r

 

W zawiązku z realizacją projektu "Samouczące się algorytmy predykcyjne do serwowania reklam usług i produktów na portalu Facebook” w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 — 2020, Agencja A.R.T. RADOSŁAW TOMASIK zaprasza do składania ofert na realizację prac badawczo-rozwojowych w ramach ww. projektu.

 

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT

od 31.07.2017r. do 07.08.2017 r.

W załączeniu pełny tekst zapytania ofertowego i załączniki.

 

[ZAŁĄCZNIK AART.ZIP]